home clubinfo contact downloads speeldata uitslagen leden pagina links bridge kalender conventies rechts

 

Welkom op de website van

 


Zomerbridge!  

Vanaf 30 mei start de zomerbridge. Als men wil bridgen in de periode vanaf 30 mei tot en met 29 augustus (op de dinsdagen van 4 juli tot en met 1 augustus is er geen bridgen) klik dan op onderstaande link om je aan te melden.
Aanmelden Bridge club Emmeloord

Klik daarna op het tabje Afmelden/aanmelden en meld je aan.
De kosten per paar zijn 3 euro per speelavond.
Ook niet leden zijn van harte welkom.

Namens het bestuur veel bridgeplezier gewenst.


EEN WOORDJE VAN DE NIEUWE VOORZITTER !  

Wijnand heeft me in het vroege voorjaar benaderd of ik het voorzitterschap van BC Emmeloord op me wilde nemen, aangezien hij nu echt wel wilde gaan stoppen.

Natuurlijk sputterde ik tegen; er zijn zoveel mensen op de club die meer potentie hebben om deze rol op zich te nemen, daarnaast heb ik een volledige job en heb ik minder tijd voor ledenwerving etc….

Het stokje van Wijnand over nemen was natuurlijk wel een opgave voor mij, aangezien ik dit niet kan evenaren.

Volgens Wijnand had ik het niet bij het goede einde en vroeg hij mij om hierover na te denken. Dit heb ik gedaan, in de wetenschap dat er een actief bestuur is waarmee je gezamenlijk de kar trekt en veel enthousiaste bridgers die niets liever willen dan ontspannen bridgen en weinig sores. Daarnaast had ik al 6 jaar ervaring als secretaresse en had toen de indruk dat de rol van voorzitter minder werk was, als je maar goed kon delegeren ; )

Helaas waren geen spontane aanmeldingen en dacht, ik ga de uitdaging aan. Sinds 2 maanden ben ik voorzitter van een club met een groeiend ledenaantal, dat is natuurlijk prachtig.

Het voorzitterschap heeft ook wel voordelen ervaar ik nu. Je hebt meer ‘macht’ om wijzigingen door te zetten. Een stille droom is dat we als bridgeclub b.v. een kroegendrive kunnen realiseren.

Het is jaren prima verlopen, echter de club wordt groter en zullen we met elkaar ook meer discipline moeten opbrengen. Volgende week is de tweede bestuursvergadering en een overleg met de technisch commissie heeft reeds plaats gevonden. Er zijn genoeg punten om te overleggen en bij te schaven. Kortom voorlopig nog genoeg uitdaging om aan de slag te gaan met een constructief bestuur en de vele enthousiaste vrijwilligers. Het vraagt wel meer tijd dan ik verwacht had, waarschijnlijk moet ik het delegeren me nog meer eigen maken.

Noëlle Brands


BRIDGECLUB EMMELOORD 60 JAAR JONG.  

Op 22 september 1954 stapten dokter Brouwer, H. Kreb en G.H. Veenhuis naar de notaris en de oprichting van Bridgeclub Emmeloord was een feit. Nu 60 jaar later hebben we een jubileumdrive gehouden om dit heugelijke feit te vieren. In de tussenliggende jaren is er heel wat met de ontwikkelingen van onze vereniging gebeurd. Bedenk maar eens dat er in het verleden met de lijnen A tot H gespeeld werd. De gehele ruimte in het toenmalige Restaurant De Luifel in de Lange Nering was geheel gevuld met bridgers. Ook de legendarische kerstdrive was hét evenement waar praktisch geheel Nederland naar uitkeek. In Hotel-restaurant Het Voorhuis kwamen zo’n 220 paren bijeen , echt uit alle windstreken van ons land. Elk jaar was er een enorme wachtlijst van bridgeparen die met groot plezier wilden invallen als er een gaatje vrij kwam. Alleen al de enorme prijzentafel was een lust voor de ogen. Sedertdien begonnen andere bridgeclubs ook een kerstdrive te organiseren, waardoor de belangstelling voor de kerstdrive bij onze vereniging drastisch verminderde. Het ging zelfs zover dat het bestuur niets anders restte de drive slechts te organiseren binnen de club zelf. Jammer, maar een ontwikkeling die niet te stuiten was.

In de negentiger jaren van de vorige eeuw diende zich een nieuw probleem aan. Het roken werd voor velen een obsessie. Het gevolg is geweest dat een groep zich heeft afgescheiden van BC. Emmeloord, waardoor Sans Tabac is ontstaan. Nog steeds vindt ondergetekende dit een jammerlijke zaak, immers beter was het geweest als BC. Emmeloord destijds een rookvrije avond had ingelast. Dit is helaas niet meer terug te draaien.

De ontwikkelingen binnen de bridgewereld begonnen ledenverlies te zien als gevolg van een afname van de animo om het edele bridgespel te gaan leren. Gelukkig is er de laatste jaren weer een kentering gekomen mede door het initiatief van de Nederlandse Bridgebond (NBB) die in overleg met gemeentelijke instellingen een project Denken en Doen het levenslicht heeft laten zien. Op de vraag van de NBB of wij interesse hadden in dit project hebben wij gelijk gezegd dit moeten wij doen.

Het project is van start gegaan en André Maas, bridgeleraar, heeft hierbij op enthousiaste wijze vorm en inhoud aan gegeven. Het gevolg is dan ook dat het ledental de laatste jaren goed in de lift zit. We mogen dan ook spreken van een bloeiende vereniging. Om dit zo te houden zal het bestuur steeds alert moeten zijn op nieuwe ontwikkelingen.

Het is te hopen dat naar de toekomst gezien de jeugd dit prachtige spel gaat ontdekken, waardoor de continuïteit gewaarborgd gaat worden.

Momenteel speelt BC Emmeloord op de dinsdagavond en donderdagmiddag. U bent van harte welkom.

Hieronder een aantal links van de Club:

*** Algemene clubgegevens

*** Routebeschrijving.

*** Top 10 meesterpunten,Top 10 NBB rating en Top 10 Transfer race

*** NBB rating

*** Uitslagen Bridge club Emmeloord

 


 

 

 

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op

14-05-2017 15:45:25

 

 

 

Bridgeclub Emmeloord is
aangesloten bij de
Nederlandse Bridgebond
onder nr. 17017
en valt onder het district
Friesland.

 

site search by freefind  

 

 

 


Inloggen